OCEANINTEL SYSTEMINTEGRATOR ICT RETROFIT


Rollen som systemintegrator for Retrofitprosjekter er en reise der vi sammen med reder og verft utvikler ICT konseptet basert på rederens definerte bruk og behov.


Fartøyet må være fullintegrert teknologisk, alle systemer skal og må kunne supporteres fra spesialister hos leverandørene i land, i den grad man opplever TEKNISK GJELD så har vi systemer og verktøy til å ivareta TEKNISK GJELD på en god måte.


Systemene skal defineres etter en grundig analyse av behovene til brukerne ombord i tett samarbeid med rederiet, dette for å sikre at det ikke installeres systemer som ikke blir benyttet, det er bortkastede investeringer. Kun det som skal benyttes bør installeres i farøyet. 


De nye systemene som installeres MÅ snakke sammen med de som allerede er om bord.