OVERVÅKNING AV SJØSIKKERHETEN


De Norske olje og gass installasjonene, både land anlegg (prosessanlegg) og lednings- og kabelnettet som er en del av sentral infrastruktur som er veldig sårbar i en total trusselsituasjon man opplever med krigen i Ukraina.


Sea Ern OCEANIntel kan enkelt og rimelig sette opp et konsept som overvåker all skipstrafikk i sanntid, man vil i konseptet få en unik innsikt og beslutningsgrunnlag der man automatisk vil detektere eventuelt uønsket skipstrafikk og adferd som krever nøyere undersøkelser.


Vi kan i konseptet kople på AI (maskinlæring) som i kombinasjon med satellittovervåkning identifisere fartøybevegelser på skip med uønsked hensikter og der man har tatt ut systemene som AIS for å hindre å bli oppdaget, dette vil OCEANIntel kunne detektere og varsle.