OCEANINTEL ICT DESIGN


Vi har over tid utviklet vårt eget ICT design til bruk i både nybygg og retrofit, designet ivaretar en SFI kode oppbygging der man har tatt inn de tidløse begrepene som danner prinsippene i hvordan man skal bygge opp en god tidløs ICT infrastruktur i alle typer skip.


Vi har overtid erfart at det i altfor stor grad har benyttes utdatert teknologi i moderne byggespesifikasjoner fra design og verft, med denne jobben har vi forsøk tå løfte hele industrien mange nivå slik at rederen kan ha en trygghet om at fartøyet som kontraheres innehar de rette teknologiene til å utfør de oppgavene fartøyet er ment for.