MILJØOVERVÅKNING SATT I SYSTEM


Med verktøyet Sea Ern OCEANItel som består av en ombord PC som henter ut all relevant data fra fartøyet, gir nøyaktig posisjon og ser andre farøty sin bevegelse, vil man ved hjelp av tilpassede IoT sensorer ta ut de prøver og kvaliteter av sjøvannet for videre analyse.


Konseptet er tenkt satt opp med en sanntidsmåling av aktuell situasjon rundt fartøyet, en sammenstilling med tilsvarende data fra andre fartøy som ved hjelp av AI (maskinlæring) og gode analyseverktøy kunne prediktere hvordan utbredelsen i vannsøyla vil være fremover i tid.


Ser man det store trusslebildet for Havbruksnæringen med giftige alger som tidvis truer hele næringen, kan man med OCEANIntel forutse utbredelsen over tid og røkterne kan ta sine grep for å minimere trusselbildet og potensielle økonomiske tap.