FisheryInsight  bidrar til å øke fiskerinæringens bærekraft! 


ESG/GHG klimaregnskap

Klimaregnskap & rapportering

Minimumsløsning, rapportering


Alle fiskefartøy må levere et klimaregnskap ved hver landing/lossing som minimum består av:

 • Distanse seilt på siste tur
 • Fuelforbruket totalt
 • Levert biomasse

FisheryInsight, klima rapportering


Prosjektet skal utvikle et automatisk system for innsamling av data og lik digital ESG rapport

 • En digital løsning vil gi en rekke ulike fordeler for fartøy og rederi i den totale driften av båten
 • Man ser i sanntid og kan påvirke drivstoff forbruket
 • Man bevisstgjør forbruket og vil kunne redusere forbruket automatisk
 • Det kan hentes ut mange ulike statistikker til bruk i videre analyser, rapporter etc.
 • Man får gode verktøy til å planlegge seilingen der alle parameter som påvirker forbruket er visuelle

Effekten for fartøy og rederi


Fartøy/rederi vil kunne bruke dette til forbedrings-potensialet som ligger i innsikten med en online måling av fuelforbruk.

Organisasjonene vil kunne hente ut detaljerte statistikker som kan benyttes politisk for å forbedre rammevilkårene, synliggjøring.

Med økt innsikt i pågående fiskeri, status losseplass, værbildet fremover i tid, etc. vil man kunne

 • Gå mer rett på biomassen og få redusert lete og søketid på feltet
 • Planlegge seiling til losseplass, oversikt over andre fartøy ift. lossekø og aktuelt værvindu
 • Benytte naturlige strøm- og værforhold for å øke fart og redusere fuel, integrasjon med Windy.com
 • All relevant data samles i samme kartløsning ʺFisheryInsightʺ for totalinnsikt og optimal beslutning
unsplash